Verification: e45a0ac4dddb78a3 adana satılık daire,adana satılık daireler,sahbinden satılık daire,adanada satılık daire,adana sıfır satılık daireler,adana kiralık daire,çukurovada satılık daire

blog - adana satılık daire,adana kiralık daire,satılık,kiralık,daire,işyeri,arsa,sahibinden,

İçeriğe git

Ana menü:

ADANA'DA KONUT PİYASASI 2017 YILINI  NASIL KAPATTI .2017 YILINA SEKTÖREL BAKIŞ.
    Adana genelinde TUİK verilerine göre 2017 yılında 31351 adet konut satışı gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 27723 adet  konut satılmıştı.Buna göre konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla istinaden  %13,8 oranında   artış göstermiştir.Bu artış oranı Türkiye geneli ortalaması olan % 5,1 oranın oldukça üstündedir.

     
1- İlçeler ayrımında Adana da 2017 yılı detayları.

       Öncelikle bilinmelidir ki, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Adana ili için, il geneli,Seyhan ,Çukurova Yüreğir ve Ceyhan ilçelerine ait yıl içinde oluşan verileri paylaşmaktadır.

       Paylaşılan bu veriler ışığında ( yukarıda belirtilen ilçeler dişındaki adana ilçelerinin tamamı, makalemizde diğer başlığı altında tanımlanmaktadır) konut satışları 2017 yılında, diğer ilçeler kategorisi 10131 adet ve % 32,3 'lük pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre Seyhan 9238 adet ve %29,4 pay ile ikinci sırada , bunları ise 8771 adet ve %27,9 'lik pay ile Çukurova ilçesi izlemiştir.

     Seyhan ilçesi ile diğer ilçeler katogorisindeki ilçeler arasındaki pazar payı oranlarındaki değişim ilgi çekicidir.Gözlemlerimize diğer ilçeler kategorisinde yer alan Sarıçam ilçesi pazar payları arasındaki  değişimde  en önemli katkıyı yapmıştır.
Adana ili , ilçelerinin yıllara göre oluşan yıllık satış sayıları / ilçe paylarını  gösterir tablo aşağıdaki gibidir

Tablo 1-ilçe yıllık satış sayıları ve oransal dağılım.
Adana ili , ilçelerinin yıllara göre oluşan,ilçe paylarını  gösterir grafik aşağıdaki gibidir

grafik 1-ilçe yıllık satış sayılarıın oransal dağılımı.

2.Satış şekli (ipotekli,diğer ) ayrımında Adana da 2017 yılı detayları.

      Adana  genelinde 2017 yılında satışa konu olan  konutların 11748 tanesi ipotekli,19603  tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşmiştir. İpotekli satışların il geneli toplam satışlarda yüzdesel oranı  %37 diğer satış (nakit) türünün yüzdesel oranı ise% 63 tür

       Adana  genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre adet bazında 1649 adetlik bir artış gerçekleşmiştir.Adet bazında çiddi sayıda bir artış gerçekleşmesine rağmen il geneli toplam satışlar içerisindeki oransal dağlımdaki artış ise %1' ler mertbesinde kalmıştır.
Adana ili ,  satış şekli (ipotekli,diğer ) ayrımında yıllara göre aldıkları yıllık satış sayıları ve oransal  dağıımı gösterir Tablo aşağıdaki gibidir.


Tablo2 .ipotekli nakit ayrımında konut satış sayıları ve oransal dağılımı
Adana ilinin, satış şekli (ipotekli,nakit )ayrımında yıllara göre aldıkları yıllık satış durumlarını oransal  gösterir Tablo aşağıdaki gibidirGrafik2.satış şekli ( ipotekli nakit ) ayrımında oransal dağlım.


3.Satış durumu ( ilk satış,ikinci satış ) ayrımında Adana da 2017 yılı detayları.

      Adana  genelinde satılan konutların 15783 tanesi ilk kez satışa 15568 tanesi ise ikinci ve daha fazla  kez satışa   konu olmuştur,İlk kez satışa konu olan konutların il genelinde oransal dağılımın yıllık ortalaması %50,34 , ikinci ve daha fazla kez satışa   konu olan konutların oransal dağılımın yıllık ortalaması ise % 49,64 tür

      Adana il genelinde ilk kez satışa konu olan konutlar satışlar miktarı ve oransal dağılım ilk kez ikinci ve daha fazla kez satışa konu olan konutları sayısını geçmiştir.
Adana ili , ilk satış,ikinci satış  ayrımında yıllara göre yıllık konut satış sayılarını ve oransal dağılımı gösterir Tablo aşağıdaki gibidir.


Tablo3.Adana ili ilk satış ve ikinci kez satışı konu konut miktarını ve oransal  dağımı gösterir tablo.

Adana ili , satış şekli (ilk kez,ikinci kez) ayrımında yıllara göre aldıkları yıllık satış sayılarının oransal dağılımını gösterir grafik aşağıdaki gibidir.

grafik3.Satış şekli (ilk kez,ikinci kez) ayrımında yıllara göre aldıkları yıllık satış sayılarının oransal dağılımını

4. 2017 yılı Adana ili için konut sektörü değerlendirmemiz.

     Konut sektörü , ülkemizdeki mevcut yapı stokunun öz nitelikleri ve insanlarımızın yeni ve yaşanabilir konuta olan talebi nedeniyle her zaman hareketli olan bir alandır.Ayrıca konuta olan talebin gelecekte de süreceği aşikardir.

    2017 yılı Adana ili için sayılar ve parasal büyüklükler anlamında artığı bir yıl olmuştur.Bu artış miktarları aylar bazında değişiklik gösterse bile,yıllık bazda bir önceki yıldan daha iyi olduğu söylemek  yukarıda yayınladığımız  veriler ışığında net bir gerçektir.

    Yalnız bu büyüme rakamları yeterliğinin ,istenilen seviyede olup olmadığı konusu, iyi değerlendirilmeli ve konut üretecisi firmalar tarafında dikkatlice araştırılmalıdır.Satış adedindeki büyüme rakamlarının,  mevcut satıştaki  stoğa ait  satış devir hızına yaptığı katkıya ilişkin şüphelerimiz vardır.Firmamızca sahada yapılan gözlemlere ve elimizdeki verilere göre mevcut stoğun satış devir hız yeterli seviyede değildir. Önceki yıllara  göre  konut değer artış oranın düşük kalmasına  rağmen satışa konu stoğunun  piyasa da kalma süresi uzamıştır.Bu durum ise ciddi sıkıntı kaynağıdır.
   
   Yine adana ili bazında 2017 yılında oluşan konut satış rakamları  bize ciddi alan ve trend değişikliklerinin il genelinde oluştuğunu söylemekte ve ortaya koymaktadır.

      Bunları yukarıda yayınladığımız tablolar ve grafikler işığında yorumlayacak olursak;

      A- Tablo 1 deki veriler ışığında ilçeler bazında konut satış rakamları artmasına rağmen,il geneli toplam şatış rakamlarını ilçeler bazındaki satış rakamlarına oranladığınızda,
        - Çukurova ilçesinde iki yıldır süren küçük bir oransal azalma,
        -Seyhan ilçesinde ciddi bir oransal azaliş,
        - Yüreğir ve ceyhan ilçelerinde ise önceki yıllara göre stabilllik veya küçük oransal azalma olarak karşımıza çılmıştır.
        -Diğer ilçeler katogorisinde ise ciddi bir büyüme ve yükseliş söz konusudur.

        Bunda en büyük etken Sarıçam ilçesinde stoğa giren nispeten diğer bölgelere göre fiyat avantajlı konut satışındaki artış il genelindeki artışa  en büyük katkıyı sağladığı görülmektedir.. Grafik 1 incelendiğinde bölgelere göre oluşan ciddi değişimler çok rahatlıkla görülebilir.

    B- Tablo 2 deki  veriler işığında ipotekli nakit ayrımında satış miktarları yönünden incelersek,bir önceki yılı göre ipotekli satışlarda küçük bir oransal artış Gerçekleşmiştir.Kanımızca ancak mevcut durum muhafaza edilebilmiştir.konuyu açarsak,2017 yılında izlenilen kamu politikaları ve kamu bankalarınca piyasada sürdürebilirliği sağlanması için yapılan konut kredisi faiz oranlarındaKİ dolaylı indirimlere  rağmen ipotekli satışlar ancak bir önceki yıla göre mevcudunu koruyabilmiştir.Grafik3  incelendiğinde ipotekli satışlar yıllık bazlarda il genelinde oransal olarak değişmediği görülebilir.

   C- Tablo 3'deki verlier işığında ise ilk kez ve ikinci kez satışa konu stoktaki konutların  satış trendlerinin de ciddi bir değişim gerçekleştiği rahatlıkla söylenebilir.Talep ilk kez satışa konu olan konut satışları lehine ciddi oranda artmıştır.İkinci ve daha fazla satışa konu olan konutların şatış rakamları 2015 yılında beri azalan bir seri izlemiştir.grafik 3 incelendiğinde   bu durum rahatlıkla ortada olduğu gözlenmektedir. Bu da ikinci kez satışa konu olan konutların değer artış oranın baskılamakta ve bir yıldır bölgelere göre değişmekle birlikte ikinci el konut fiyatlaları artmamakta ve ikinci el konutların piyasada kalma süresini uzakmaktadır.bazı bölgelerde ikinci el konut fiyatlarında değer kaybı söz konusudur.

5. 2018 Yılı için beklentimiz ve sektörel değerlendirmemiz.

    2017 Yılı dördüncü çeyreğinden itibaren konut kredisi faiz oranları ve mevduat faiz oranları ciddi  artışlar oluşmuştur.2018 yılında stoğa dahil olacak konutların 2017 yılında maliyet kalemlerinde meydan gelen fiyat artışı nedeniyle fiyatları yükselmiş olarak stoğa dahil olacaktır.bu nedenle oluşacak fiyat artışı talebi baskılayacaktır.Talep sahipleri gözlemlerimize göre bekle gör /uygun zamanı bekle, tarzı bir davranış biçimiyle hareket etmekted..irler.Alım kararlarını ötelemeleri piyasayı 2018 sıkıntıya sokabilir.ayrıca stoğa 2017 dahilçok sayıda ilk kez ve ikinci kez satışa konu ,konut mevcuttur,satılmayı beklemektedir.Stok devir hızını artıracak gelişmeler olmadığı veya oluşturalamazsa 2018 yılında gerçekleşecek  satış rakamlarının 2017 yılı düzeyinde oluşacağını  öngörmekteyiz.

  Bu durum ise özellikle stokta bekleyen konut üretici firmalarının ödemeler dengesinde sıkıntı yaratabilir ayrıca konut üretici firmaların halen devam eden projelerini bitirme süresini uzatmakta veya yeni projelere başlamakta istekli davranmamaya sevk edecektir...                                                                                                                          ALAY GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

                                                                                                                                       SEVDA ALAY / ŞÜKRÜ ALAY
    
      
          

 
Copyright 2016. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön