Adana özelinde ; 2013 yılından günümüze kadar  konut üretenlerin, belediyelerden aldıkları yapı ruhsatlarını , yapı kullanım izin belgeleri ve üretilen konutların tapu dairelerinde ilk kez satışa konu olmaları yönünden ,ortaya çıkan rakamları TUİK'ten derlediğimiz veriler ışığında irdeledik.

     Bu verileri,bir  tablo haline getirerek aşağıda paylaştık .Tablo da ortaya çıkan değerler  ışığında önümüzdeki süreçte konut piyasasında oluşabilecek fiyat hareketlerini yorumlamaya çalıştık. 

.

   Ortaya çıkan tablodaki veriler Işığında sektörü yorumlarsak ;

      Yapı ruhsatı yönünden ,

 • 2013 yılından 2017 yılına kadar konut üretenlerin almış olduğu ruhsata bağlanan daire sayılarınında düzenli ve ciddi miktarlarda artış ve bir üretim iştahının olduğu,
 • 2018 yılından 2020 yılına kadar geçen zaman diliminde yapı ruhsatına bağlanan daire saysı oranında ciddi düşüş,üretim iştahında ciddi azalışlar olduğunu söyleyebiliriz.

     Yapı kullanım izin belgesi yönünden incelersek,

 • 2013 yılında 2019 yılına kadar taamalanmış ve yapı kullanım izin belgesine bağlanmış daire sayısının düzenli artan trend izlediği,
 • 2020  yılında ise trendin yön değiştirdiği ve alınan yapı kullanım izin belgesi sayısının azaldığı söylenebilir.
 • Yine ruhsata bağlanan konutların % 68 'i   tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alarak kat mülkiyetine geçmiştir.

     Üretilen konutların tapu dairelerinde ilk kez satışa konu olmaları yönünden inçelersek,

 • Toplamda  92688 konut ilk kez satışa konu olmuştur.

   Tablo özeti olarak ,2013 yılından günümüze kadar toplamda 151.301 adet bağımsız bölüm için için yapı ruhsatı alınmış,bunların 96.222 adedi yapı kullanım izin belgesi alarak kullanıma hazır hale gelmiş veya fiilen  kullanımdadır. Yine ruhsata bağlanan bağımsız bölümlerin 92688 adedi tapu idarelerinde ilk kez satışa konu olmuştur. 

  ( Belirtmek isteriz ki,yapı ruhsatı alıp  ,tamamlanmış ama yapı kullanım izin belgesi almayan,inşaatı yarım kalmış veya halen devam eden  ,imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi ile kullanımda olan daire sayısı hakıında elimizde veri yoktur.Kanatimizce Adana özelinde 2013 yılından günümüze yapı ruhsata alınmış 138647 adet bağımsız bölümün  % 95 'i fillen tamamlanmış ve kullanımdadır.Bunların yalnızca %68 'i yapı kullanım izin belgesi almıştır.yapı kullanım izin belgesi almayan konutların geriye kalanın imar barışından yaralanarak kayıt altına alındığını tahmin  etmekteyiz. Yine ruhsata bağlanan bağımsız bölümlerin bir kısmı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile hayata geçirilmiştir.Bu nedenle  konuyu tapu idarelerinde ilk kez satışa konu olan bağımısız bölüm yönünden incelersek ruhsata bağlanan bağımısız bölümlerin %66 devre konu olmuştur.Geri kalan miktar ise arsa sahiplerinin üzerinde kalmıştır.)

 sonuç olarak;

 2021 yılında konut fiyatları,

 • 2017 yılından sonrası yapı ruhsatına bağlanan bağımsız bölüm (daire) sayısındaki ciddi  ve diğer yılların çok altındaki azalma,dolayısıyla pazara az sayıda konut gireceğinin varsayımıyla ,
 • Mevcut stokların 2020 yılında tüketildiğini bittiğinin gözlenmesiyle  ,
 • İnşaat maliyet unsurlarında girdilerde oluşan ciddi fiyat artışları nedeniyle,
 • 2019 yılından bu yana ikinci el konut piyasasında bazı bölgelerde pazara giren konutların yüksek fiyatlarla işlem görmekte olması ve emsal oluşturması nedeniyle,
 • Mevcut arz eksiğininde kısa vadede düzelmesinin mümkün olmaması ve üreticilerin piyasa girmekte çekingen davranması nedeniyle ,

     2019 yılın haziran ayından bu yana devam eden konut fiyat artışlarının devam edeceğini ,her ne kadar piyasa fazileri yüksek olması talepte  daralmaya sebep olması beklenilmekteyse de önümüzdeki süreçte oluşacak arz eksikliği  nedeniyle ,konut kredisi faiz oranlarının fiyatlarda azalma yönünde  etkisinin sınırlı olacağı ,2021 yılında  konut fiyatlarında piyasadaki  mevduat faiz oranları  üzerinde değer artışlarının gerçekleşeceğini, bu nedenle yapılacak konut yatırımlarından  ciddi getiriiler elde edileceğini değerlendirmekteyiz.

 

10 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ,DOĞRU LOKASYON / FİYAT  DEĞERLEMESİ ,KONUT PİYASASINDA  CAZİP FIRSATLARI SUNMAK VE HIZLI SATIŞ PAZARLAMA SITRATEJİLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

 ALAY EMLAK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ......