ADANA İLİ ÇUKUROVA ve SEYHAN İLÇELERİ 2023 YILI GAYRİMENKUL PİYASASI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2023 yılından günümüze,Adana ili genel gayrimenkul piyasası ve konut satışlarını,İlimiz ve ilçeleri bazında ,TUİK , TKGM ve MB yayınladığı  veriler ışığında, firmamızca düzenli takip edilmektedir.Genel gayrimenkul piyasası ve konut piyasası gerçekleşmeleri ile fiyat hareketlerine ilişkin öngörülerde bulunulmaktadır.

     Öncelikle bilinmelidir ki ;Gayrimenkul Piyasasını,genel gayrimenkul piyasası,Konut Piyasası ve Konut Dışı Gayrimenkul Piyasası olmak üzere üçe ayırmakta , irdelemekte fayda vardır.

    Bu nedenle buradaki blog yazımızda ; firmamızın ana faaliyet bölgesi, Seyhan ve Çukurova ilçelerinin  gayrimenkul piyasası hareketlerini;

 • Seyhan ve Çukurova  ilçeleri genel gayrimenkul piyasası,
 • Seyhan ve çukurova ilçesi konut piyasası,
 • Seyhan ve çukurova ilçeleri konut dışı gayrimenkul piyasası başlıkları altında,

 aşağıda değerlendireceğiz.

Bu blog yazımız, daha önce yayınladığımız Adana ili 2023 yılı gayrimenkul ve konut piyasası değerlendirmesi başlıklı ( http://alayemlak.com/tr/blog/adana-ili-2023-yili-gayrimenkul-ve-konut-piyasasi-degerlendirmesi-1505 ) yazımızın devamı niteliğindedir.İlgilenenlerin lingteki blog yazimızı okumalarını tavsiye ederiz.

1.Adana ili Çukurova ve seyhan ilçeleri  ,2023 yılı genel gayrimenkul piyasası.( TKGM verileri )

1.1 Seyhan ilçemizde, 2023 yılı genelinde toplam  12220 adet farklı cins ve nitelikte gayrimenkul  satıldı.

 • Seyhan ilçemizde, 2023 yılında gerçekleşen  toplam 12220 adetlik gayrimenkul satış rakamı ,grafik1 de görüleceği üzere  uzun yıllara sarih eğilim çizgisinin altında seyretmiştir.
 • Son 11 yıllık satış adetleri ortalama değeri olan 14948  rakamının  % 18 altında gerçekleşerek,piyasa daralmıştır.

( Grafik 1 Adana ili Seyhan ilçesi gayrimenkul piyasası uzun yıllara sarih genel gayrimenkul yıllık satış  adetleri.)

 • Son üç yıldır talep konuttan konut dışı gayrimenkullere kaymıştır. 

( Grafik 2 Adana ili Seyhan ilçesi gayrimenkul piyasası uzun yıllara sarih , konut ve konut dışı olmak üzere  yıllık yüzdesel satış  adetleri.dağılımı)

1.2 ÇUkurova  ilçemizde, 2023 yılı genelinde  toplam  9571 adet farklı cins ve nitelikte gayrimenkul  satıldı.

 • ÇUkurova ilçemizde 2023 yılında gerçekleşen  toplam  9571 adetlik gayrimenkul satış rakamı ,grafik3 de görüleceği üzere  uzun yıllara sarih eğilim çizgisinin altında gerçekleşmiştir.
 • Son 11 yıllık satış adetleri ortalama değeri olan 10039 rakamının % 4,6  altından  gerçekleşerek,daralmıştır.

( Grafik 3 Adana ili Çukurova ilçesi gayrimenkul piyasası uzun yıllara sarih genel gayrimenkul yıllık satış  adetleri.)

 • Çukurova ilçemizde gayrimenkul talebi 2020 yılından itibaren daralarak konut dışı gayrimenkullere yönelmiştir.

( Grafik 3 Adana ili Çukurova ilçesi gayrimenkul piyasası uzun yıllara sarih genel gayrimenkul yıllık satış  adetleri.)

2.Adana ili Seyhan ve Çukurova ilçeleri 2023 yılı konut piyasası.(TUİK verileri)

2.1 Adana ili Seyhan ilçesinde 2023 yılı genelinde toplam 4559 adet konut satıldı

 • Seyhan ilçemizde, 2023 yılında gerçekleşen  toplam 4559 adetlik gayrimenkul satış rakamı ,grafik4 de görüleceği üzere  uzun yıllara sarih eğilim çizgisinin oldukça altında seyretmiştir.Konut piyasası seyhan düşen bir trendle devam etmektedir.
 • Son 9 yıllık satış adetleri ortalama değeri olan 8266  rakamının  % 45 altında gerçekleşerek,seyhan konut piyasası yarı yarıya  daralmıştır.

 

(Grafik4 Adana ili seyhan ilçesinde TUİK verilerine göre  2023 yılında gerçekleşen konut satış sayıları.)

 • Seyhan ilçemizde konut satışlarının il geneli tüm gayrimenkul satışlarından aldığı pay %19 seviyelerinden %8 seviyelerine gelmiştir.

(Grafik5 Adana ili seyhan ilçesinin konut satışlarının il geneli tüm gayrimenkul satışlarından aldığı payı gösterir tablo) 

 • Seyhan ilçemizde konut satışları alım satım yoğunluğu yoğunluk haritasında görüleceği üzere,ilçenin güney bölgerinde adetsel olarak fazlalaşmış,alım satım yoğunluğu ilçenin güneyindeki mahalleler ve yerleşim birimlerinde yoğunlaşmıştır.

(Yoğunluk haritası 2 Adana ili,çukurova ilçesi alım satım yoğunluk haritası)

2.2  2023 yılı Adana ili ,Çukurova ilçesinde 5558 adet konut satıldı.

 • Çukurova  ilçemizde, 2023 yılında gerçekleşen  toplam 5558 adetlik gayrimenkul satış rakamı ,grafik4 de görüleceği üzere  uzun yıllara sarih eğilim çizgisinin oldukça altında seyretmiştir.Konut piyasasında satışlar 2020 yılından günümüze  düşen bir trendle devam etmektedir.
 • Son 9 yıllık satış adetleri ortalama değeri olan 7834 rakamının  % 29 altında gerçekleşerek,Çukurova  konut piyasası  2020 yılından günüze gelen bir trendle daralmaya devam etmektedir.

(Grafik 6.Adana ili, Çukurova ilçesi  uzun yıllara sarih konut satış adetlerini gösterir grafik)

 • Çukurova  ilçemizde konut satışlarının il geneli tüm gayrimenkul satışlarından uzun yıllardır aldığı pay %14 ile %16  lık bandda hareket ederken  2020 yılından itibaren düşen bir trend izleyerek  %8 seviyelerine gelmiştir.

(Grafik 7.Adana ili, Çukurova ilçesi  konut satışlarının ,il geneli tüm gayrimenkul satışları içerisinden aldığı payın yüzdesel dağılımı gösterir grafik)

 • Çukurova  ilçemizde konut satışları alım satım yoğunluğu yoğunluk haritasında görüleceği üzere,ilçenin huzurevleri ve yurt mahalleleri hariç dengeli bir dağılım izlemektedir.Huzurevleri ve yurt mahalleri 6 şubat depremlerinden yoğun etkilendiği için o mahallelerde  talepte daralma vardır.

(Yoğunluk haritası 2 Adana ili,çukurova ilçesi alım satım yoğunluk haritası)

3.Adana ili  çukurova ve seyhan ilçeleri 2023 yılı konut dışı gayrimenkul piyasası.

3.1 Seyhan tapu idarelerinde 2023 yılında 7661  konut dışı gayrimenkul  satıldı.

 • Seyhan 'da  2023 yılında gerçekleşen  toplam 7661 adetlik konut dışı gayrimenkul satış işlemi  ,grafik7 de görüleceği üzere  uzun yıllara sarih eğilim çizgisinin altında ve yakın,son 11 yıllık satış adetleri ortalamasının (6635 adet ) ise oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

(Grafik 8.Adana ili, Seyhan ilçesi  konut dışı gayrimenkul satışlarının ,uzun yıllara sarih satış adetlerini  gösterir grafik)

3.1 Çukurva  tapu idarelerinde 2023 yılında 4008  konut dışı gayrimenkul  satıldı.

 • Çukurova ilçesimizde 2023 yılında  konut dışı gayrimenkul piyasasında oluşan satış adetleri grafik 9 da görüleceği üzere ,günümüze kadar artan bir trendle devam etmiş, son iki yıldır ise eğilim çizgisinin üzerinde satış adetleri ile yılları kapatmaktadır.

(Grafik 9 adana ili çukurova ilçesi konut dışı gayrimenkullerin uzun yıllara sarih satış adetlerini gösterir grafik.)

4. 2023 yılı Seyhan ve Çukurova ilçeleri genel değerlendirmesi .

 1. 2023 yılında çukurova ve seyhan ilçelerimiz toplamda il geneli gayrimenkul piyasasından aldıkları pay %37 olarak gerçekleşmiştir.İl geneli genel gayrimenkul piyasasından  bu iki ilçemizin toplamda  aldığı pay oranı geçmiş yıllarda % 48 ler seviyesine ulaştığı yıllar olmuştur. 2023 yılında Çukurova ve seyhan ilçelerimizin genel gayrimenkul piyasasından aldıkları pay son üç yıldır daralmaktadır.İl geneli gayrimenkul piyasası bir önceki yıla göre % 5 lik bir oranla daralırken bu ilçelerimizin toplamlarının daralma oranı % 11 leri bulmuştur.
 2. Bu ilçelerimizin ilk el ikinci el konut satışları ayrımında satış adetleri hakkında veri bulunmamaktır.Bu nedenle ilk el ikinci el konut satışlarına ilişkin değerlendirme il genelinde satışlar üzerinden yapılabilir. İlimizde  ilk satışlar %30 ve 35 lik bir banda oturmuş, ikinci el satışlar %65 ve %70 lik bir bandda hareket etmektedir.

4.  2024 yılı piyasa beklentilerimiz.

2024 yılında ,Ülkemizde aylık ve yıllık enflasyon beklentilerin yüksek olması,  bu nedenle Konut ve konut dışı gayrimenkul piyasasındaki fiyatlama davranışlarındaki sağlıksızlığının yaratacağı talep dengesizliği,2021 yılından bu yana süre gelen anormal fiyat artışlarının etkisi,Yeni Konutta yaşanılan maliyet artışları,mevduat ve  kredi faiz oranlarının yıl genelinde oldukça yüksek olacağı beklentisi ,alt ve orta gelir grubundaki fertlerin gelir kaybı,ilimizde yaşanılan deprem afetinin tüketici davranışlarını değiştirmesi nedeniyle;

 • 2024 yılının,çukurova ve seyhan ilçelerimizde konut piyasında istenilen ivmenin yakalamısının zor olacağı bir yıl olacağı,2023 yılında ulaşılan konut satış rakamlarının altında yılın kapatılmasının muhtemel olduğu,
 • Konut dışı gayrimenkul piyasasınında,bu niteliğe haiz gayrimenkul fiyatlarının doyuma ulaşmış ve yüksek değerlerde seyretmesi nedeniyle de talebin yavaşlayacağı,bu alanda da 2023 yılına nazaran 2024 yılında işlem hacmi kayıplarının olacağının muhtemel olmasını nedeniyle,

2024 yılında ilimiz ve Seyhan ve çukurova ilçelerimizde  konut ve konut dışı piyasalarda, 2023 yılında oluşan içlem hacminin altında satış işlemleri ile kapatılması ve bir takım düzeltmelerin yaşanılacağı muhtemel bir yıl olacaktır.

 

Grafik 8 Adana ilinde konut kredilerinin uzun yıllara sarih aylık kullanım miktarlarının dağılımı

 

 

Paylaş