Adana konut şatış sayıları şubatta geçen yılın aynı ayına göre  % 40,7  oranında azalarak 1616 adet olarak gerçekleşti Satışların dağılımı incelendiğinde 416 adetle ilk kez satışa konu olan konut, 1200 adetle ikinci ve daha fazla kez (TUİK'e göre diğer kategorisi) konu olan konutun ilimizde el değiştirdiği görüldü.

Adana'da konutların ilk kez ve diğer (ikinci ve daha fazla kez satışa konu olmaları ) yönünden incelemeye devam edersek;

    - İlk kez satışa konu olan  konutlarda bir önceki yılın aynı ayına göre %  52,2  oranında bir azalışın olduğu görülmektedir.

    - Diğer kategorisinde  satılan konutlarda ise bir önceki yılın aynı ayına göre  %35,2  oranında bir azalışın  olduğu görülmektedir.

    İimizde konut satışları ,bir önceki yılın aynı ayına göre  %  40,7 oranında daralmıştır. Gerçekleşen  %40,7 lik azalış oranı, ülkemiz genelinde gerçekleşen  toplam azalma oranı olan % 31,6 'lık değerinin üstündedir Görüldüğü üzere daralmayı ilimizde daha fazla hissettiğimiz aşikardır .

YİNE İLİMİZDEKİ KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR.


 TUİK'in Şubat 2021 ayı için yayınladığı rakamlar, geçen yılın aynı ayına göre karşılaştırdığında;

 -  Adana'da şubat 2021 ayında 67 adet ilk kez satışa konu olan, 260 adet ikinci kez satışa konu olan(diğer kategorisi) konut il genelinde ise  toplam 327 adet konut kredili (ipotekli ) olarak satış İşlemine konu olmuştur,el değiştirmiştir.

 - İlk kez ipotekli satışa konu olan konutların ipotekli satış oranlarında % 84,1 azalış,

 - Diğer kategorisindeki konutların kredili  satışa konu olmaları  yönünden   satışlar ise % 66,6 oranında azalmıştır.

 - Toplamda ise kredili kullanılarak iptekli gerçekleşen konut satışları  il genelinde % 80,6 oranında  azalış göstermiştir.

     İlimiz kredili (ipotekli ) satış rakamlarındaki %80,6 'lık azalış oranı değer olarak  ülkemiz genelinde gerçekleşen %66,5 azalış oranın oldukça üstündedir.İlimizde kredili (ipotekli ) satışlar yönünde piyasada oluşan  işlem hacminin yok denecek kadar azaldığı söylenebilir.ŞÜphesiz ki bunda en büyük etken konut kredisi faiz oranlarının yüksekliğidir.Faiz oranlarınında bu şekilde devam etmesi halinde ,ileride  oluşacak konut satışlarının , dipte yatay seyredeceği söylenebilir.

    Bu süreç 2018 nisan ayında başlayıp,2019 yılı eylül ayında başında biten  15 ay kadar süren konut satışlarında gözlemlediğimiz  dipte yatay seyir hareketine  benzemektedir.Son altı aydır  konut satış rakamları ,ilimizde de sürekli düşen bir trend izlemektedir .İlimizde konut satış rakamlarında  oluşan ,Son  iki aylık kayıp oranları ise artık piyasa için ciddi sonuçlar yaratabilir.

İLİMİZ İLÇELERİNİ GÖRE KONUT SATIŞLARINDA  DURUM NEDİR.

    TUİK  nufusu 200.000 nin üzerinde olan ilçelerimiz için konut satış rakamlarına  ilşkin veri yayınlamaktadır.Bu veriler ışığında ŞUBAT 2021 ayında, Ceyhan'da 81 adet,Çukurova'da 453 adet,Sarıçamda 293 adet,Seyhan'da 544 adet,diğer ilçelerde ise toplamda 174 adet konut  tapuda devir işlemine konu olarak el değiştirmiştir.İlçelere göre satış rakamını bir önceki yılın şubat ayına göre değerlendirirsek;

  - Ceyhan'da % 38,6  oranında azalış,

  - Çukurova'da % 39,6 oranında azalış,

  - Sarıçam'da % 47,3 oranında azalış,

  - Seyhan'da %34,7 oranında azalış,

  - Yüreğir'de % 60,1 oranında azalış,

  - Diğer ilçerimizin toplamında % 36 azalış, değerleri görülmektedir.

 Bir önceki yılın aynı ayına göre il geneli azalış oranı olan % 40,7 değerinin altında Ceyhan ,Çukurova  Seyhan ve diğer ilçerimiz ,kayıp oranın altında kalmış ama Sarıçam ve yüreğir ilçelerimiz bu rakanın üzerine çıkmıştır.Yüreğir ve  sarıçam ilçerindeki işlem hacmindeki talep yönlü daralma dikkat çekicidir.

 

ADANA İLİNDEKİ SATIŞ RAKAMLARI OCAK VE ŞUBAT 2021 AYLARI İÇİN BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYLARI TOPLAMI YÖNÜNDEN İNCELENİRSE ;

   Ocak şubat 2021 ayları toplamında adana'da 2895 adet olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44,8 oranında daralmıştır.

  - Yılın aynı döneminde ilk kez satışa kou olan konut sayısı 756 adet olup geçen yılın aynı dönemine %56,2 oranında azalmıştır.

  - Diğer kategorisinde(ikinci ve dah fazla satılan konutlarda )satışlar ise 2139 adet olarak gerçekleşmiş geçen yılın aynı dönemine göre % %39,2 oranında daralmıştır.

 SONUÇ OLARAK ;

      2020 yılı toplamında oluşan satış rakamları tüm yılların en iyi satış rakamları olsa bile ,piyasa gözlemlerimize göre, eylül 2020 ayından günümüze satış rakamları açısından düzenli azalan bir trend izlemektedir.Satış rakamları itibari ile 2021 yılı ocak ve şubat rakamları artık piyasanın daralabilceği kadar daraldığını,yılın dördüncü çeğreğine ulaşıncaya kadar bu seviyelerde dipte yatay hareketin devam etmesinin muhtemel olduğunu ,İlimizde yeni konut stok seviye daralma nedeniyle ,piyasada fiyatların sıkıştığı, bu seviyerin önümüzdeki süreç için alım seviyesi olarak değerlendirebileceği değerlendirmekteyiz.

10 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ,DOĞRU LOKASYON FiYAT DEĞERLEMESİ,KONUT PİYASASINDA CAZİP FIRSATLARI SUNMAK VE HIZLI PAZARLAMA VE SATIŞ STRATİJİLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

ALAY EMLAK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...